CV

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

SZEMÉLYES ADATOK

Név:                                         Major Zsolt Balázs

Születési idő:                           Szeged, 1977. 03. 21.

Telefon:                                    (36) 30-408-1237

E-mail:                                      4081237@t-email.hu

Honlap:                                     www.mzsb.hu

 

KÉPESÍTÉSEK ÉS KÉSZSÉGEK

Jelenlegi képzés:

2015-                                           PhD doktorandusz

Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola
kutatási téma: gyermekotthonok szervezeti kommunikációja

Okleveles szakmai végzettség:

1996-2001 (2002)                   Pszichológus

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia szak – munkapszichológia specializáció, szakdolgozat: „Vállalati kultúra - dolgozói elégedettség”

Speciális ismeretek:

 • Egyéni és csoportos pszichológusi tanácsadás: kisgyermekes szülők, kamaszok és felnőttek részére (párkapcsolat, életvezetés, gyereknevelés, stb.)
 • Gyermekvédelmi korrekciós pedagógiai folyamatok támogatása (gyermekek, fiatalok pszichológusi gondozása, rendszer szintű és módszertani fejlesztés, coaching, tréningek, esetmegbeszélések vezetése)
 • Kommunikációs, konfliktus-kezelő, agressziókezelő, áldozatgondozó, önismereti, életvezetési, szervezetfejlesztő, vezetői készség-fejlesztő, csapatépítő tréningek fejlesztése, tartása
 • Szervezetfejlesztés módszertani támogatása: ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kidolgozása, teljesítményértékelő eszköz fejlesztés („360 fokos kérdőív”)
 • Marketing és rendezvényszervezési rutin
 • Kurrikulum elvű oktatás-fejlesztés

Nyelvtudás:

 • Magyar nyelv – anyanyelv
 • Francia nyelv – Állami középfokú „C” típusú nyelvvizsga
 • Angol nyelv – aktív szakmai kommunikációs szint

Egyéb:

 • „B” kategóriás jogosítvány
 • Magabiztos, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Microsoft Office; Prezi; Internet; QDA (kvalitatív tartalomelemző) software-ek: MAXQDA, Atlas.ti)

 

KORÁBBI/JELENLEGI MUNKAHELYEK, KOMPETENCIÁK, TAPASZTALATOK

 1. szept. – jelenleg is      Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központbelső szervezetfejlesztő pszichológus

2016 szept- – jelenleg is      Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ (Budapest) belső szervezetfejlesztő pszichológus

 • Intézményi integráció támogatása szervezetfejlesztési, módszertani, szakmafejlesztési kérdésekben: belső képzések, tréningek kidolgozása és tartása, minőségirányítási folyamatok koordinálása, a MIR rendszer bevezetése az integrált intézményekben
 • Pszichológus és támogató szakmai team munkacsoport vezetése

2016 szept. – 2017. jún.        Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, „Holland-magyar intézményvezető és középvezető” pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak – meghívott oktató

Oktatott tárgyak: Az innováció menedzselése, Szervezetfejlesztés, Személyiségfejlesztő és kommunikációs tréning, Vezetői kompetencia fejlesztő tréning

2015 dec-től – 2016 aug.     Bokréta Lakásotthonok (Budapest) igazgató-helyettes

 • Minőségirányítás, szervezet- és módszertanfejlesztés koordinálása (szakmai adminisztrációs, gazdasági elszámolási, utánkövetési, ellenőrzési, monitoring rendszerek)
 • Információ-, és adatmenedzsment (információ-, és adat tárolás, -szolgáltatás)
 • Döntés előkészítő folyamatok támogatása
 • Korrekciós nevelési feladatok koordinálása, fejlesztése
 • Teamek, kollégák támogatása, irányítása, motiválása

2014 jan – 2015 nov.            Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezeterendszer-fejlesztési projekt koordinátor

 • Integrált adat-kezelési szoftver fejlesztése
 • Szervezeti folyamatok optimalizálása
 • Fejlesztői munka koordinálása
 • Nemzetközi szakmai kapcsolatok építése, koordinálása

2012 nov-től 2014 márc   TÁMOP 6.1.4. Kora Gyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt elemi-projekt vezető

 • Védőnőknek és háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak szóló módszertani kiadvány szerkesztése – gondozás és kommunikáció témákban
 • Posztgraduális képzések kidolgozása
 • A kiadványt és a képzést fejlesztő szakemberek kiválasztása, munkájuk irányítása, koordinálása

2012 jan-tól – 2013 dec       Bokréta Lakásotthonok (Budapest) igazgató-helyettes

 • Szervezet- és módszertanfejlesztés (adminisztrációs, dokumentációs, elszámolási rendszerek)
 • Korrekciós nevelési feladatok koordinálása, fejlesztése
 • Teamek, kollégák támogatása, irányítása, motiválása
 • Operatív szintű ellenőrzések végzése és adminisztrálása
 • Minőségirányítási rendszer kidolgozása, működésének koordinálása

2012 dec. – 2013 jún.           ELTE BGGYPK Pszichopedagógiai Tanszék szaktanár, gyermekvédelmi terület

2011- jan-tól jelenleg is       Önálló vállalkozóként – rendszeresen, ill. időszakosan:

 • Egyéni tanácsadás
 • Szervezetfejlesztés, gyermekvédelmi módszertani fejlesztés,
 • Képzések, tréningek, előadások
 • Iskolapszichológusi szolgáltatás
 • Szülő-tanácsadás

2006 febr. – 2013 jún.           Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet
meghívott oktató, oktatásfejlesztő

 • „Kurrikulum” elvű oktatás tervező rendszer kidolgozása, alkalmazása a pszichológia oktatás fejlesztésére
 • Az oktatásfejlesztés hatékonyságának mérésére alkalmas módszertan fejlesztése
 • Pszichológia és orvosi kommunikáció oktatás

2005 szept-től jelenleg is.   Humánum Humán Szolgáltató Kkt.munkatárs

 • Akkreditált tréningek kidolgozása, fejlesztése, tartása
  („Fotel vagy Karfa” - szervezetfejlesztés, csapatépítés; „Mérni a mérhetetlent” - minőségbiztosítás, „Nehezített terepen” – vezetői készségek, „Változtatni lehetetlen” – változásmenedzsment, „Játék-Művész” – tréner képzés tematikus csoportok vezetésére, „Farkas vagy áldozat” – a bántalmazók segítésének lehetőségei)
 • Rendszer szintű elemzés, módszertan fejlesztés
  (Pl. motivációs, adminisztratív rendszerek kidolgozása – ISO 9001:2009 gyermekvédelmi korrekciós pedagógiára és a kapcsolódó, kiszolgáló területekre)

2010 júl. 2010 dec.             PMJVÖ Esztergár Lajos Családsegítő- és Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat pszichológus

2004 jún. – 2010.jún.           Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei pszichológus

2003 febr. – 2004 máj.           SZMJVÖ Gyermekvédelmi Intézmény (Szeged), Lány Speciális Gyermekotthon - pszichológus

2003 ápr. – 2004 máj.             Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
Lány Speciális Gyermekotthon (Hódmezővásárhely)
- pszichológus

 • Egyéni és csoportos, mentálhigiénés és terápiás jellegű tanácsadás gyerekek, és felnőttek részére
 • Szervezetfejlesztés, tréningek kidolgozása, szervezése, tartása
 • Módszertani fejlesztések
  (pl. 360 fokos teljesítmény értékelő-fejlesztő kérdőív, módszertani munkacsoportokban történő részvétel, konferenciák szervezése, bonyolítása, jutalmazási rendszer fejlesztés)

2004 szept. – 2006. jan.       Kincsesház Általános Iskola Hálózat projekt vezető

 • Módszertan fejlesztés (pl. alkalmasság-vizsgáló, teljesítményértékelő módszertan, működési protokollok, tréning, stb.)

2003 jan.                                   Manta Marketing Ügynökségprojekt megbízás

 • Interjú kézikönyv kidolgozása értékesítők kiválasztásához

2000 ápr. – 2001 dec.             SHL Hungary Vezetés-lélektani, Manager-képző és Alkalmasságvizsgáló Kft. tanácsadó

2002 jan. – 2002 dec.             PDI Hungary Személyzet- és Szervezetfejlesztési Kft. – tanácsadó

HR tanácsadás (Toborzás/kiválasztás és tréning/fejlesztés)
(tréningek, tesztek, interjúk, AC/DC-k, vállalati kultúra, dolgozói elégedettség vizsgálatok)

1999-2000                               S&C Áruházlánc Rt. – munkatárs

Munkapszichológiai kutatások folytatása: fluktuáció vizsgálat, munkaerő fényképezés, konkurencia vizsgálat, kvantitatív, illetve kvalitatív piackutatás

PUBLIKÁCIÓk (magyarul)

 • Major Zsolt Balázs – Mészáros Katalin – Tatárné Kapus Éva: Fotel vagy karfa - Gyakorlat- és eszközközpontú nevelés-módszertani kézikönyv gyermekvédelemben, gyerek- és lakásotthonokban dolgozók számára, Zenin, Szeged, 2008 (közös gondozásban a Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményeivel), méret: B5, 420 oldal, második kiadás, (első kiadás: 2007, Szeged, Forrás Club)
 • Major Zsolt Balázs – Mészáros Katalin – Tatárné Kapus Éva: Az eltéphetetlen gyökér – Gyakorlati kapaszkodók elveszőfélben lévő családok segítőinek, MZSB Logos Bt. (volt IRTÓ Bt.), Budapest, 2011 (közös gondozásban a PMJVÖ Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal), méret: B5, 293 o.
 • ŐRZŐK I-II. Egészségügyi alapellátók Gyakorlatközpontú kézikönyve; TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program, Budapest, 2014
  1. Kötet: Tanácsadás a gyermekek optimális pszichomotoros fejlődésének támogatása érdekében,
  szerk.: Major Zsolt Balázs; írták: Hajtó Krisztina, Major Zsolt Balázs, Sósné Pintye Mária, Tóth Anikó
  2. Kötet: Rizikótényezők és protektív lehetőségek a családok életében
  szerk.: Major Zsolt Balázs és Kereki Judit; írták: Kereki Judit, Szénási Kornélia, Szlovencsák Katalin, Szvatkó Anna, Vajda Zsuzsa
 • Áldozatok és segítőik – E-learning tananyag, Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ (www.gyermekotthon.hu/oktatas)
 • Major Zsolt Balázs – Mészáros Katalin: ""Farkas vagy áldozat - gyakorlati kézikönyv pedagógusoknak magatartási problémák kezeléséhez és megelőzéséhez". Budapest, 2017. Edge2000.

PUBLIKÁCIÓk (angolul)

 • Major Zsolt Balázs: Struggle for integrity in residential children’s homes - Professional self-esteem and organizational development – practical experiences from Hungary, IJCYFS (International Journal of Child, Youth and Family Studies), 2018 

 

NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS (SZAKMAI) ÉLETBEN VALÓ RÉSZVÉTEL

2017 máj. 17-19.   9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, Zagreb, Croatia

Panel előadás: „For Them” or „About Them” How Staff Training Focused & Based on Practice Can Contribute to Quality Help for Youth with Problematic Behavior: Bridging Theory and Practice

2016 szept-től        University of Victoria, Victoria, Canada

                               Együttműködés előkészítése (prof. James Anglin-nel)

2016 aug 22-25. „Together towards a better world for children, adolescents and families”, 33rd FICE Congress & 2nd CYC World Conference, Vienna, Austria – konferencia előadás:

 • Panel előadás: „‘Trees or Forest?’ How Can an ISO based Quality Assurance System Help Meet the Needs of Children in Residential Homes? Practical Results from Hungary
 • Poszter: „Sheep in wolf‘s clothing – how trainings focused on practice can contribute to quality in the social professions. bridging theories and practice”

2015-2017:      Alkalmazott Tudományok Egyeteme, Zürich, Svájc (ZHAW - Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) Gyakorlatközösség („Community of practice”) alapú kvalitatív együttműködés „Creating futures – Collaborative Quality Development of Child and Youth Homes in Hungary and Switzerland”

2014-2015    FICE Serbia (Nevelő otthonok Nemzetközi Szövetsége Szerbiai Egyesülete), Belgárd, Szerbia

      gyakorlati együttműködés:

 • kvalitatív adatgyűjtés jó gyakorlatok terén
 • kölcsönös tanulmányút

 

HOBBI

 • Irodalom-, színház-, filmművészet, fényképészet
 • Röplabda, tánc